Spanning

Veel jongeren in mijn praktijk hebben last van spanningen. Spanningen waarvan de oorzaak niet  altijd duidelijk is. Het resultaat van die spanningen is echter dat de ademhaling niet volledig is.
Ik begeleid jongeren op invididuele basis om hun ademhaling te verdiepen en zicht te krijgenop de effecten van piekeren en het vermijden van gevoelens op hun angst. Door te gaan 
werken aan iets tastbaars als de ademhaling kan ik op een geleidelijke manier toegangkrijgen tot achterliggende patronen.

Het betreft hier altijd maatwerk trajecten in onderling overleg.